divendres, 24 d’abril del 2009

Té dues potes,vola,ve quan el crides,és un ocell i és un caçador